18/08/2022 - 11:12 AM

Lịch phát sóng Today TV 28/7/2022

Lịch phát sóng Today TV 28/7/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 122
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
02:00:00 Today Life (2022) – Số 104
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 104
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 11
04:30:00 Today Life (2022) – Số 104
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 99
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 28
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 129
08:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 79
09:00:00 Trở về hư không – Tập 8
10:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 106
10:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 102
11:00:00 K Wave – Nhạc Hàn Quốc – Số 45
12:00:00 Bố là tất cả – Tập 21
13:00:00 Cô dâu 8 tuổi II – Tập 24
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 171
15:00:00 Lang điện hạ – Tập 24
16:00:00 Ẩm thực đại chiến – Số 14
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 105
17:00:00 Trở về hư không – Tập 9
18:00:00 Today Life (2022) – Số 105
18:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 103
19:00:00 Lang điện hạ – Tập 25
20:00:00 Bố là tất cả – Tập 22
21:00:00 Cô dâu 8 tuổi II – Tập 25
22:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 80
23:00:00 Today Life (2022) – Số 105
23:30:00 Tám là chính – Số 5
Lịch phát sóng Today TV 28/7/2022