7:40 AM - 09/12/2021

Lịch phát sóng Today TV 28/7/2021

Lịch phát sóng Today TV 28/7/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 56
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 82
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 62
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 114
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 28
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 89
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 112
09:00:00 Khi người đàn ông yêu – Tập 7
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 20
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 160
11:00:00 MTV Flashback – Số 8
12:00:00 Tình yêu sâu đậm – Tập 17
13:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 13
14:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 481
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 415
15:00:00 Hạc lệ hoa đình – Tập 11
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 22
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 80
17:00:00 Khi người đàn ông yêu – Tập 8
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 5
18:45:00 Nhất gia bách truyện – Tập 161
19:00:00 Hạc lệ hoa đình – Tập 12
20:00:00 Tình yêu sâu đậm – Tập 18
21:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 14
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 113
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 119
Lịch phát sóng Today TV 28/7/2021