25/06/2022 - 2:50 PM

Lịch phát sóng Today TV 28/5/2022

Lịch phát sóng Today TV 28/5/2022

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 61
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 108
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 247
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 120
04:30
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 61
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 247
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 85
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 3
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 91
08:00
Thông tin giải trí
Lối rẽ cho tình yêu – Tập 18
09:00
Thông tin giải trí
Mùi ngò gai – Tập 62
10:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2021 – Số 16
10:30
Phim truyền hình
Thế giới điện ảnh – Số 524
11:00
Phim truyền hình
MTV Chart Attack – Số 59
12:00
Phim truyền hình
Hội bạn cực phẩm – Tập 23
13:00
Phim truyền hình
Nữ vương Jhansi – Tập 38
14:00
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2021 – Số 9
14:30
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 422
15:00
Phim truyền hình
Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 12
16:40
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 100
17:00
Phim truyền hình
Mùi ngò gai – Tập 63
18:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 163
18:30
Phim truyền hình
18h30: Talkshow về tiêm vaccine phòng cúm cho trẻ
19:00
Phim truyền hình
Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 13
20:00
Phim truyền hình
Hội bạn cực phẩm – Tập 24
21:00
Phim truyền hình
Nữ vương Jhansi – Tập 39
22:00
Phim truyền hình
Lối rẽ cho tình yêu – Tập 19
23:00
Thông tin giải trí
Hành trình Bolero – Số 14
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 62

Lịch phát sóng Today TV 28/5/2022