31/01/2023 - 1:44 PM

Lịch phát sóng Today TV 28/1/2023

Lịch phát sóng Today TV 28/1/2023

00:00:00 Sóng gió cuộc tình – Tập 17
01:00:00 Nhạc Xuân 2023 – Số 7
02:00:00 Just for laugh – Số 4
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 93
03:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 88
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 191
04:30:00 Just for laugh – Số 14
05:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 559
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 91
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 26
07:00:00 Nhạc Xuân 2023 – Số 3
08:00:00 Tình tội lỗi – Tập 35
09:00:00 Sóng gió cuộc tình – Tập 17
10:00:00 Có Youpy không lo chi – Số 15
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 559
11:00:00 Nhạc Xuân 2023 – Số 4
12:00:00 Thâm kế độc tình – Tập 14
13:00:00 Nữ thần rắn báo thù – Tập 7
14:00:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 19
14:30:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 17
15:00:00 Tình như mơ đời như mộng – Tập 32
16:00:00 Nhạc Xuân 2023 – Số 6
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 119
17:00:00 Sóng gió cuộc tình – Tập 18
18:00:00 Nhạc Xuân 2023 – Số 8
19:00:00 Tình như mơ đời như mộng – Tập 33
20:00:00 Thâm kế độc tình – Tập 15
21:00:00 Tám là chính – Số 31
21:30:00 Just for laugh – Số 17
22:00:00 Tình tội lỗi – Tập 36
23:00:00 Nhạc Xuân 2023 – Số 7
Lịch phát sóng Today TV 28/1/2023