26/02/2024 - 9:18 PM

Lịch phát sóng Today TV 27/9/2023

Lịch phát sóng Today TV 27/9/2023

00:00:00Bố là tất cả – Tập 51
01:00:00Sông phố nhà ghe – Tập 10
02:00:00Mẹ chồng nàng dâu – Số 27
02:30:00Chuyện nhà mình – Số 74
03:00:00Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 75
04:00:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 115
04:20:00Ngẫu hứng âm nhạc – Số 35
04:40:00Mẹ yêu bé – Số 90
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 93
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 16
07:00:00Hỏi bác sĩ chuyên khoa 2023 – Số 19
08:00:00Vô tình nhặt được tổng tài – Tập 6
09:00:00Bố là tất cả – Tập 51
10:00:00Just for laugh Ver 2023 – Số 6
10:30:00Thả lưới bắt em – Tập 26
11:00:00Sông phố nhà ghe – Tập 11
12:00:00Nghe nói em thích tôi – Tập 7
13:00:00Giao ước của quỷ – Tập 9
14:00:00Hỏi bác sĩ chuyên khoa 2023 – Số 20
14:30:00Hỏi bác sĩ chuyên khoa 2023 – Số 20
15:00:00Lại một lần nữa – Tập 12
16:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 8
16:30:00Chuyện nhà mình – Số 120
17:00:00Bố là tất cả – Tập 52
18:00:00Thế giới điện ảnh – Số 594
18:30:00Thả lưới bắt em – Tập 27
18:45:00Thả lưới bắt em – Tập 27
19:00:00Lại một lần nữa – Tập 13
20:00:00Nghe nói em thích tôi – Tập 8
21:00:00Giao ước của quỷ – Tập 10
22:00:00Vô tình nhặt được tổng tài – Tập 7
23:00:00Mẹ chồng nàng dâu – Số 17
23:30:00Gõ cửa thăm nhà – Số 17
Lịch phát sóng Today TV 27/9/2023