08/08/2022 - 6:17 PM

Lịch phát sóng Today TV 27/7/2022

Lịch phát sóng Today TV 27/7/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 121
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
02:00:00 Today Life (2022) – Số 103
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 103
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 10
04:30:00 Today Life (2022) – Số 103
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 98
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 27
07:00:00 Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 51
08:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 78
09:00:00 Trở về hư không – Tập 7
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 11
10:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 101
11:00:00 MTV Flashback – Số 5
12:00:00 Bố là tất cả – Tập 20
13:00:00 Cô dâu 8 tuổi II – Tập 23
14:00:00 Tám là chính – Số 5
14:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 533
15:00:00 Lang điện hạ – Tập 23
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 32
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 104
17:00:00 Trở về hư không – Tập 8
18:00:00 Today Life (2022) – Số 104
18:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 102
19:00:00 Lang điện hạ – Tập 24
20:00:00 Bố là tất cả – Tập 21
20:30:00 Cô dâu 8 tuổi II – Tập 24
22:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 79
23:00:00 Today Life (2022) – Số 104
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 171
Lịch phát sóng Today TV 27/7/2022