23/07/2024 - 6:46 PM

Lịch phát sóng Today TV 27/5/2024

Lịch phát sóng Today TV 27/5/2024

00:00:00Hành trình Bolero – Số 4
01:00:00Giấc mộng đêm hè – Tập 11
02:00:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 155
02:30:00Kinh tế tư vấn tiêu dùng và Việt Nam hội nhập – Số 20
03:00:00Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 82
03:45:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 181
04:30:00Thông tin kinh tế và Tiềm năng Việt Nam – Số 17
04:45:00Có Youpy không lo chi – Số 20
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 92
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00Kinh tế tư vấn tiêu dùng và Việt Nam hội nhập – Số 20
07:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 191
08:00:00Sân băng tình yêu – Tập 12
09:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 213
10:00:00Có Youpy không lo chi – Số 16
10:30:00Buôn dưa lê – Tập 14
11:00:00Giấc mộng đêm hè – Tập 12
12:00:00Quái vật biển sâu
13:00:00Quái vật biển sâu
14:00:00Gõ cửa thăm nhà – Số 42
14:30:00Món ngon quận mình – Số 21
15:00:00Học viện cải lương – Số 8
16:00:00Thông tin kinh tế và Thương hiệu Việt – Số 17
16:30:00Chuyện nhà mình – Số 119
17:00:00Giọt nước mắt hận thù – Tập 2
18:00:00Mẹ chồng nàng dâu – Số 96
18:30:00Buôn dưa lê – Tập 15
19:00:00Người chồng thứ hai – Tập 1
20:00:00Khởi nghiệp – Tập 14
21:00:00Lỡ yêu người thừa kế – Tập 5
22:00:00Sân băng tình yêu – Tập 13
23:00:00Món ngon quận mình – Số 18
23:30:00Kinh tế tư vấn tiêu dùng và Việt Nam hội nhập – Số 20
Lịch phát sóng Today TV 27/5/2024