25/06/2022 - 3:02 PM

Lịch phát sóng Today TV 27/5/2022

Lịch phát sóng Today TV 27/5/2022

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 60
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 107
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 247
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 119
04:30
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 60
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 247
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 84
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 2
07:00
Thông tin giải trí
Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 27
08:00
Thông tin giải trí
Lối rẽ cho tình yêu – Tập 17
09:00
Thông tin giải trí
Mùi ngò gai – Tập 61
10:00
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 425
10:30
Phim truyền hình
Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 59
11:00
Phim truyền hình
MTV Hit – Nhạc thịnh hành – Số 1
12:00
Phim truyền hình
Hội bạn cực phẩm – Tập 22
13:00
Phim truyền hình
Nữ vương Jhansi – Tập 37
14:00
Thông tin giải trí
Đặc sản miền sông nước – Số 97
14:30
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 524
15:00
Phim truyền hình
Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 11
16:40
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 99
17:00
Phim truyền hình
Mùi ngò gai – Tập 62
18:00
Phim truyền hình
Today Life (2022) – Số 61
18:30
Phim truyền hình
Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 60
19:00
Phim truyền hình
Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 12
20:00
Phim truyền hình
Hội bạn cực phẩm – Tập 23
21:00
Phim truyền hình
Nữ vương Jhansi – Tập 38
22:00
Phim truyền hình
Lối rẽ cho tình yêu – Tập 18
23:00
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 61
23:25
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 126
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 61

Lịch phát sóng Today TV 27/5/2022