26/05/2022 - 9:08 PM

Lịch phát sóng Today TV 27/3/2022

Lịch phát sóng Today TV 27/3/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 152
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 58
02:30:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 58
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 58
04:20:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 58
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 117
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 13
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 51
08:00:00 Tình án vượt thời gian – Tập 22
09:00:00 Mùi ngò gai – Tập 9
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 19
10:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 425
11:00:00 WORLD STAGE – NHẠC HỘI TOÀN CẦU – SỐ 37
12:00:00 MTV Showcase tháng 12 ( K -ICM)
13:00:00 MTV Showcase tháng 12 ( K -ICM)
14:00:00 Chương trình ca múa nhạc dân tộc Bông Sen – Số 6
14:30:00 Chương trình ca múa nhạc dân tộc Bông Sen – Số 6
15:00:00 Xuân Hoa Thu Nguyệt – Tập 25
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 36
16:30:00 Mẹ yêu bé – Số 96
17:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 516 + Just for laugh Ver 2021 – Số 8
18:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 425
18:30:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 20
19:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 154 + 19h45: Nói vui mua nhiều ( Số 4)
20:00:00 Biển sâu và dị chủng
21:00:00 Biển sâu và dị chủng
22:00:00 Truy tìm công lý – Tập 1
23:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 1
Lịch phát sóng Today TV 27/3/2022