31/01/2023 - 2:13 PM

Lịch phát sóng Today TV 27/1/2023

Lịch phát sóng Today TV 27/1/2023

00:00:00 Sóng gió cuộc tình – Tập 16
01:00:00 Nhạc Xuân 2023 – Số 6
02:00:00 Just for laugh – Số 3
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 92
03:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 87
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 190
04:30:00 Just for laugh – Số 13
05:00:00 Mẹ yêu bé – Số 98
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 90
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 19 (Tết)
07:00:00 Nhạc Xuân 2023 – Số 2
08:00:00 Tình tội lỗi – Tập 34
09:00:00 Sóng gió cuộc tình – Tập 16
10:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 559
10:30:00 Thả lưới bắt em phần 1 – Tập 112
11:00:00 Nhạc Xuân 2023 – Số 3
12:00:00 Thâm kế độc tình – Tập 13
13:00:00 Nữ thần rắn báo thù – Tập 6
14:00:00 Nhạc Xuân 2023 – Số 8
15:00:00 Tình như mơ đời như mộng – Tập 31
16:00:00 Nhạc Xuân 2023 – Số 5
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 118
17:00:00 Sóng gió cuộc tình – Tập 17
18:00:00 Just for laugh – Số 3
18:30:00 Thả lưới bắt em phần 1 – Tập 113
19:00:00 Tình như mơ đời như mộng – Tập 32
20:00:00 Thâm kế độc tình – Tập 14
21:00:00 Nữ thần rắn báo thù – Tập 7
22:00:00 Tình tội lỗi – Tập 35
23:00:00 Nhạc Xuân 2023 – Số 6
Lịch phát sóng Today TV 27/1/2023