26/05/2022 - 8:46 AM

Lịch phát sóng Today TV 26/3/2022

Lịch phát sóng Today TV 26/3/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 151
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00 Today Life (2022) – Số 19
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 110
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 57
04:20:00 Today Life (2022) – Số 19
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 116
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 12
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 50
08:00:00 Tình án vượt thời gian – Tập 21
09:00:00 Mùi ngò gai – Tập 8
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 18
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 515
11:00:00 MTV Chart Attack – Số 50
12:00:00 Nàng Wanthong – Tập 7
13:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 150
14:00:00 Chương trình ca múa nhạc dân tộc Bông Sen – Số 5
14:30:00 Chương trình ca múa nhạc dân tộc Bông Sen – Số 5
15:00:00 Xuân Hoa Thu Nguyệt – Tập 24
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 35
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 93
17:00:00 Mùi ngò gai – Tập 9
18:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 144
18:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 144
19:00:00 Xuân Hoa Thu Nguyệt – Tập 25
20:00:00 20h: Lazada Show
21:00:00 21h30: Just for laugh
22:00:00 Tình án vượt thời gian – Tập 22
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 5
23:30:00 Hành trình Bolero – Số 5
Lịch phát sóng Today TV 26/3/2022