18/08/2022 - 11:45 AM

Lịch phát sóng Today TV 25/7/2022

Lịch phát sóng Today TV 25/7/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 119
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 93
03:45:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 8
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 96
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 25
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 127
08:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 76
09:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 171
10:00:00 Mẹ yêu bé – Số 94
10:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 99
11:00:00 CATFISH – BẠN HẸN BÍ ẨN TRÊN MẠNG – Số 15 + Số 16
12:00:00 Giai điệu tình yêu
14:30:00 Tám là chính – Số 5
15:00:00 MTV Shool Fest – Số 2
16:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 533
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 102
17:00:00 Trở về hư không – Tập 6
18:00:00 Today Life (2022) – Số 102
18:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 100
18:45:00 Đặc sản miền sông nước – Số 106
19:00:00 Lang điện hạ – Tập 22
20:00:00 Bố là tất cả – Tập 19
21:00:00 Cô dâu 8 tuổi II – Tập 22
22:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 77
23:00:00 Today Life (2022) – Số 102
23:30:00 Tám là chính – Số 5
Lịch phát sóng Today TV 25/7/2022