01/03/2024 - 11:42 PM

Lịch phát sóng Today TV 24/9/2023

Lịch phát sóng Today TV 24/9/2023

00:00:00Bố là tất cả – Tập 49
01:00:00Sông phố nhà ghe – Tập 7
02:00:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 88
02:30:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 88
03:00:00Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 72
04:00:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 112
04:20:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 112
04:40:00Tiếp sức hồi sinh – Số 427
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 90
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 13
07:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 148
08:00:00Vô tình nhặt được tổng tài – Tập 3
09:00:00Bố là tất cả – Tập 49
10:00:00Ngẫu hứng âm nhạc 2023 – Số 17
10:30:00Just for laugh Ver 2023 – Số 6
11:00:00Sông phố nhà ghe – Tập 8
12:00:00Nghe nói em thích tôi – Tập 5
13:00:00Thế giới điện ảnh – Số 594 + Có Youpy không lo chi -Số 18
14:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 225
14:30:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 225
15:00:00Lại một lần nữa – Tập 10
16:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 6
16:30:00Chuyện nhà mình – Số 117
17:00:00Ẩm thực đại chiến – Số 15 + Giải mã – Số 9
18:00:00Gõ cửa thăm nhà – Số 24
18:30:00Just for laugh Ver 2023 – Số 20
19:00:00Những khúc vọng xưa – Số 231
20:00:0012 năm tìm lại
21:00:0012 năm tìm lại
22:00:00Vô tình nhặt được tổng tài – Tập 4
23:00:00Thế giới điện ảnh – Số 594
23:30:00Mẹ yêu bé – Số 98
Lịch phát sóng Today TV 24/9/2023