07/10/2022 - 10:05 PM

Lịch phát sóng Today TV 24/9/2022

Lịch phát sóng Today TV 24/9/2022

00:00:00 Dốc sương mù – Tập 8
01:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 1
02:00:00 Today Life (2022) – Số 144
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 99
03:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 59
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 69
04:30:00 Today Life (2022) – Số 144
05:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 541
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 110
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 14
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 10
08:00:00 Sân băng tình yêu – Tập 21
09:00:00 Dốc sương mù – Tập 8
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 5
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 541
11:00:00 MTV Chart Attack – Số 76
12:00:00 Bố là tất cả – Tập 70
13:00:00 Cô dâu 8 tuổi II – Tập 65
14:00:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 2
14:30:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 11
15:00:00 Thâu tâm họa sư – Tập 25
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 30
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 108
17:00:00 Dốc sương mù – Tập 9
18:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 177
19:00:00 Thâu tâm họa sư – Tập 26
20:00:00 Bố là tất cả – Tập 71
21:00:00 Tám là chính – Số 14
21:30:00 21h30: San sẻ yêu thương – Tập 14
22:00:00 Sân băng tình yêu – Tập 22
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 8
Lịch phát sóng Today TV 24/9/2022