28/11/2022 - 10:12 PM

Lịch phát sóng Today TV 24/7/2022

Lịch phát sóng Today TV 24/7/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 118
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 92
02:30:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 92
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 7
04:20:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 7
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 95
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 24
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 126
08:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 75
09:00:00 Trở về hư không – Tập 5
10:00:00 Chương trình ca múa nhạc dân tộc Bông Sen – Số 3
10:30:00 Chương trình ca múa nhạc dân tộc Bông Sen – Số 3
11:00:00 WORLD STAGE – NHẠC HỘI TOÀN CẦU – SỐ 16
12:00:00 Bố là tất cả – Tập 18
13:00:00 Tám là chính – Số 5 + San sẻ yêu thương – Tập 5
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 165
14:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 165
15:00:00 Lang điện hạ – Tập 21
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 31
16:30:00 Mẹ yêu bé – Số 94
17:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 533 + Just for laugh Ver 2021 – Số 7
18:00:00 Ẩm thực đại chiến – Số 14
18:30:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 16
19:00:00 Những khúc vọng xưa (Số 171) + 19h45: Nói vui mua nhiều ( Số 19)
20:00:00 Giai điệu tình yêu
21:00:00 Giai điệu tình yêu
22:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 76
23:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 1
Lịch phát sóng Today TV 24/7/2022