28/06/2022 - 7:12 PM

Lịch phát sóng Today TV 24/6/2022

Lịch phát sóng Today TV 24/6/2022

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 80
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 80
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 243
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 147
04:30
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 80
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 112
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 30
07:00
Thông tin giải trí
Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 41
08:00
Thông tin giải trí
Lối rẽ cho tình yêu – Tập 45
09:00
Thông tin giải trí
Mùi ngò gai – Tập 85
10:00
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 423
10:30
Phim truyền hình
Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 79
11:00
Phim truyền hình
MTV Hit – Nhạc thịnh hành – Số 5
12:00
Phim truyền hình
Vô tình nhặt được Tổng tài – Tập 18
13:00
Phim truyền hình
Nữ vương Jhansi – Tập 61
14:00
Thông tin giải trí
Đặc sản miền sông nước – Số 101
14:30
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 528
15:00
Phim truyền hình
Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 35
16:40
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 76
17:00
Phim truyền hình
Mùi ngò gai – Tập 86
18:00
Phim truyền hình
Today Life (2022) – Số 81
18:30
Phim truyền hình
Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 80
19:00
Phim truyền hình
Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 36
20:00
Phim truyền hình
Vô tình nhặt được Tổng tài – Tập 19
21:00
Phim truyền hình
Cô dâu 8 tuổi II – Tập 1
22:00
Phim truyền hình
Lối rẽ cho tình yêu – Tập 46
23:00
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 81
23:30
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 130
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 89

Lịch phát sóng Today TV 24/6/2022