06/12/2023 - 2:13 AM

Lịch phát sóng Today TV 23/9/2023

Lịch phát sóng Today TV 23/9/2023

00:00:00Bố là tất cả – Tập 48
01:00:00Sông phố nhà ghe – Tập 6
02:00:00Mẹ yêu bé – Số 91
02:30:00Chuyện nhà mình – Số 120
03:00:00Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 71
04:00:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 111
04:20:00Ngẫu hứng âm nhạc – Số 33
04:40:00Thế giới điện ảnh – Số 593
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 89
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 12
07:00:00Hỏi bác sĩ chuyên khoa 2023 – Số 17
08:00:00Vô tình nhặt được tổng tài – Tập 2
09:00:00Bố là tất cả – Tập 48
10:00:00Có Youpy không lo chi – Số 17
10:30:00Thế giới điện ảnh – Số 593
11:00:00Sông phố nhà ghe – Tập 7
12:00:00Nghe nói em thích tôi – Tập 4
13:00:00Giao ước của quỷ – Tập 7
14:00:00Gõ cửa thăm nhà – Số 23
14:30:00Ẩm thực đại chiến – Số 14
15:00:00Lại một lần nữa – Tập 9
16:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 5
16:30:00Chuyện nhà mình – Số 116
17:00:00Bố là tất cả – Tập 49
18:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 227
18:30:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 227
19:00:00Lại một lần nữa – Tập 10
20:00:00Nghe nói em thích tôi – Tập 5
21:00:00Thế giới điện ảnh – Số 594 + Just for laugh Ver 2023 – Số 9
22:00:00Vô tình nhặt được tổng tài – Tập 3
23:00:00Hành trình Bolero – Số 5
23:30:00Hành trình Bolero – Số 5
Lịch phát sóng Today TV 23/9/2023