27/11/2022 - 1:34 AM

Lịch phát sóng Today TV 23/7/2022

Lịch phát sóng Today TV 23/7/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 117
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00 Today Life (2022) – Số 101
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 101
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 6
04:20:00 Today Life (2022) – Số 101
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 94
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 23
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 125
08:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 74
09:00:00 Trở về hư không – Tập 4
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 11
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 532
11:00:00 MTV Chart Attack – Số 67
12:00:00 Bố là tất cả – Tập 17
13:00:00 Cô dâu 8 tuổi II – Tập 21
14:00:00 MTV Shool Fest – Số 3
14:30:00 MTV Shool Fest – Số 3
15:00:00 Lang điện hạ – Tập 20
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 30
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 101
17:00:00 Trở về hư không – Tập 5
18:00:00 Ẩm thực đại chiến – Số 13
18:30:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 15
19:00:00 Lang điện hạ – Tập 21
20:00:00 Bố là tất cả – Tập 18
21:00:00 Tám là chính – Số 5 + 21h30: San sẻ yêu thương – Tập 5
22:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 75
23:00:00 MTV Shool Fest – Số 1
23:30:00 MTV Shool Fest – Số 1
Lịch phát sóng Today TV 23/7/2022