25/06/2022 - 3:12 PM

Lịch phát sóng Today TV 23/6/2022

Lịch phát sóng Today TV 23/6/2022

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 79
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 79
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 243
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 146
04:30
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 79
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 111
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 29
07:00
Thông tin giải trí
Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 40
08:00
Thông tin giải trí
Lối rẽ cho tình yêu – Tập 44
09:00
Thông tin giải trí
Mùi ngò gai – Tập 84
10:00
Thông tin giải trí
Đặc sản miền sông nước – Số 101
10:30
Phim truyền hình
Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 78
11:00
Phim truyền hình
K Wave – Nhạc Hàn Quốc – Số 40
12:00
Phim truyền hình
Vô tình nhặt được Tổng tài – Tập 17
13:00
Phim truyền hình
Nữ vương Jhansi – Tập 60
14:00
Thông tin giải trí
Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 41
15:00
Phim truyền hình
Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 34
16:00
Thông tin giải trí
Ẩm thực đại chiến – Số 4
16:40
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 75
17:00
Phim truyền hình
Mùi ngò gai – Tập 85
18:00
Phim truyền hình
Today Life (2022) – Số 80
18:30
Phim truyền hình
Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 79
19:00
Phim truyền hình
Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 35
20:00
Phim truyền hình
Vô tình nhặt được Tổng tài – Tập 18
21:00
Phim truyền hình
Nữ vương Jhansi – Tập 61
22:00
Phim truyền hình
Lối rẽ cho tình yêu – Tập 45
23:00
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 80
23:30
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 426
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 88

Lịch phát sóng Today TV 23/6/2022