31/01/2023 - 2:01 PM

Lịch phát sóng Today TV 23/1/2023

Lịch phát sóng Today TV 23/1/2023

00:00:00 Về nhà là Tết – Tập 2
01:00:00 Nhạc Xuân 2023 – Số 3
02:00:00 Ngày em đẹp nhất
04:00:00 Nhạc Xuân 2023 – Số 4
05:00:00 Just for laugh – Số 12
05:30:00 Chuyện nhà mình
06:00:00 Thần tài gõ cửa – Tập 3
06:30:00 Bí mật 69 – Tập 3
07:00:00 Xuân này Tết xưa – Số 5 + Số 6
09:00:00 Về nhà là Tết – Tập 2
10:00:00 Nhà là nơi để về – Tập 3 + 4
11:00:00 Nhạc Xuân 2023 – Số 3
12:00:00 Ngày em đẹp nhất
14:30:00 Just for laugh
15:00:00 Nhà là nơi để về – Tập 3 + 4
16:00:00 Xuân này Tết xưa – Số 7+ Số 8
17:00:00 Về nhà là Tết – Tập 3
18:00:00 Nhạc Xuân 2023 – Số 5
19:00:00 Nhà là nơi để về – Tập 5 + 6
20:00:00 Bảng phong thần – Diệt yêu
22:00:00 Nhạc Xuân 2023 – Số 6
23:00:00 Ớt đỏ – Tập 5 + 6
Lịch phát sóng Today TV 23/1/2023