03/10/2023 - 7:03 AM

Lịch phát sóng Today TV 22/9/2023

Lịch phát sóng Today TV 22/9/2023

00:00:00 Bố là tất cả – Tập 47
01:00:00 Sông phố nhà ghe – Tập 5
02:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 592
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 119
03:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 70
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 110
04:20:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 32
04:40:00 Có Youpy không lo chi – Số 22
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 88
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 11
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 147
08:00:00 Vô tình nhặt được tổng tài – Tập 1
09:00:00 Bố là tất cả – Tập 47
10:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 593
10:30:00 Thả lưới bắt em – Tập 23
11:00:00 Sông phố nhà ghe – Tập 6
12:00:00 Nghe nói em thích tôi – Tập 3
13:00:00 Giao ước của quỷ – Tập 6
14:00:00 Hỏi bác sĩ chuyên khoa 2023 – Số 17
14:30:00 Hỏi bác sĩ chuyên khoa 2023 – Số 17
15:00:00 Lại một lần nữa – Tập 8
16:00:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 4
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 115
17:00:00 Bố là tất cả – Tập 48
18:00:00 Gõ cửa thăm nhà – Số 23
18:30:00 Thả lưới bắt em – Tập 24
18:45:00 Thả lưới bắt em – Tập 24
19:00:00 Lại một lần nữa – Tập 9
20:00:00 Nghe nói em thích tôi – Tập 4
21:00:00 Giao ước của quỷ – Tập 7
22:00:00 Vô tình nhặt được tổng tài – Tập 2
23:00:00 Mẹ chồng nàng dâu – Số 16
23:30:00 Gõ cửa thăm nhà – Số 16
Lịch phát sóng Today TV 22/9/2023