27/11/2022 - 1:44 AM

Lịch phát sóng Today TV 22/7/2022

Lịch phát sóng Today TV 22/7/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 116
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00 Today Life (2022) – Số 100
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 100
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 5
04:20:00 Today Life (2022) – Số 100
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 93
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 22
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 124
08:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 73
09:00:00 Trở về hư không – Tập 3
10:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 532
10:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 98
11:00:00 MTV Hit – Nhạc thịnh hành – Số 9
12:00:00 Bố là tất cả – Tập 16
13:00:00 Cô dâu 8 tuổi II – Tập 20
14:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 105
14:30:00 Tám là chính – Số 4
15:00:00 Lang điện hạ – Tập 19
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 29
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 100
17:00:00 Trở về hư không – Tập 4
18:00:00 Today Life (2022) – Số 101
18:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 99
18:45:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 99
19:00:00 Lang điện hạ – Tập 20
20:00:00 Bố là tất cả – Tập 17
21:00:00 Cô dâu 8 tuổi II – Tập 21
22:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 74
23:00:00 Today Life (2022) – Số 101
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 134
Lịch phát sóng Today TV 22/7/2022