28/06/2022 - 12:43 PM

Lịch phát sóng Today TV 22/5/2022

Lịch phát sóng Today TV 22/5/2022

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 74
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 246
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 114
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 79
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 33
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 89
08:00
Thông tin giải trí
Lối rẽ cho tình yêu – Tập 12
09:00
Thông tin giải trí
Mùi ngò gai – Tập 57
10:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2021 – Số 15
10:30
Phim truyền hình
Tiếp sức hồi sinh – Số 423
11:00
Phim truyền hình
WORLD STAGE – NHẠC HỘI TOÀN CẦU – SỐ 7
12:00
Phim truyền hình
Hội bạn cực phẩm – Tập 18
13:00
Phim truyền hình
Nữ vương Jhansi – Tập 33
14:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 150
15:00
Phim truyền hình
Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 7
16:40
Thông tin giải trí
Mẹ yêu bé – Số 94
17:00
Phim truyền hình
Thế giới điện ảnh – Số 524
17:30
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2021 – Số 18
18:00
Phim truyền hình
Tiếp sức hồi sinh – Số 422
18:30
Phim truyền hình
Just for laugh Ver 2021 – Số 8
19:00
Phim truyền hình
Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam (Số 6) + 19h45: Nói vui mua nhiều ( Số 12)
20:00
Phim truyền hình
Con gái ông trùm
22:00
Phim truyền hình
Lối rẽ cho tình yêu – Tập 13
23:00
Thông tin giải trí
Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 2
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 56

Lịch phát sóng Today TV 22/5/2022