27/01/2023 - 6:15 PM

Lịch phát sóng Today TV 22/1/2023

Lịch phát sóng Today TV 22/1/2023

00:00:00 Về nhà là Tết – Tập 1
01:00:00 Nhạc Xuân 2023 – Số 1
02:00:00 Giấc mơ làm giàu
02:30:00 Giấc mơ làm giàu
03:00:00 Giấc mơ làm giàu
04:00:00 Nhạc Xuân 2023 – Số 2
04:20:00 Nhạc Xuân 2023 – Số 2
04:40:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số Tết
05:30:00 Chuyện nhà mình
06:00:00 Thần tài gõ cửa – Tập 2
06:30:00 Thần tài gõ cửa – Tập 2
07:00:00 Bí mật 69 – Tập 2
08:00:00 Xuân này Tết xưa – Số 3 + Số 4
09:00:00 Về nhà là Tết – Tập 1
10:00:00 Nhà là nơi để về – Tập 1 + 2
10:30:00 Nhà là nơi để về – Tập 1 + 2
11:00:00 Nhạc Xuân 2023 – Số 1
12:00:00 Giấc mơ làm giàu
13:00:00 Giấc mơ làm giàu
14:00:00 Giấc mơ làm giàu
14:30:00 14h30: Thế giới điện ảnh Tết (số 559)
15:00:00 Nhà là nơi để về – Tập 1 + 2
16:00:00 Xuân này Tết xưa – Số 5 + Số 6
16:30:00 Xuân này Tết xưa – Số 5 + Số 6
17:00:00 Về nhà là Tết – Tập 2
18:00:00 Nhạc Xuân 2023 – Số 3
18:30:00 Nhạc Xuân 2023 – Số 3
19:00:00 Nhà là nơi để về – Tập 3 + 4
20:00:00 Ngày em đẹp nhất
21:00:00 Ngày em đẹp nhất
22:00:00 Nhạc Xuân 2023 – Số 4
23:00:00 Ớt đỏ – Tập 3 + 4
Lịch phát sóng Today TV 22/1/2023