27/11/2022 - 3:05 AM

Lịch phát sóng Today TV 21/7/2022

Lịch phát sóng Today TV 21/7/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 115
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00 Today Life (2022) – Số 99
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 99
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 4
04:20:00 Today Life (2022) – Số 99
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 92
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 21
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 123
08:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 72
09:00:00 Trở về hư không – Tập 2
10:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 105
10:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 97
11:00:00 K Wave – Nhạc Hàn Quốc – Số 44
12:00:00 Bố là tất cả – Tập 15
13:00:00 Cô dâu 8 tuổi II – Tập 19
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 170
14:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 170
15:00:00 Lang điện hạ – Tập 18
16:00:00 Ẩm thực đại chiến – Số 12
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 99
17:00:00 Trở về hư không – Tập 3
18:00:00 Today Life (2022) – Số 100
18:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 98
19:00:00 Lang điện hạ – Tập 19
20:00:00 Bố là tất cả – Tập 16
21:00:00 Cô dâu 8 tuổi II – Tập 20
22:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 73
23:00:00 Today Life (2022) – Số 100
23:30:00 Tám là chính – Số 4
Lịch phát sóng Today TV 21/7/2022