26/05/2022 - 8:25 AM

Lịch phát sóng Today TV 21/6/2020

Lịch phát sóng Today TV 21/6/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 73
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 96
02:30:00 Những khúc vọng xưa – Số 96
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
04:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 80
04:20:00 Những khúc vọng xưa – Số 80
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 97
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Mẹ yêu bé – Số 93
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 62
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 59
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 41
10:00:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 56
10:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 357
11:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 27
12:00:00 Vì sao đưa anh tới – Tập 30
13:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 100
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 58
14:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 58
15:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 12
16:00:00 Góc thư giãn 4.0 – ( Số 6)
16:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 424
17:00:00 Làm mẹ cộng đồng bầu – Số 1 + 17h30: Tôi yêu chợ Việt – Số 204
18:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 358 + 18h20: Đẹp không giới hạn 2019 – Số 31
18:30:00 Tư vấn sức khỏe cùng chuyên gia – Số 15
19:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 65
20:00:00 Siêu sao siêu ngố
21:00:00 Siêu sao siêu ngố
22:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 62
22:30:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 4
23:15:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 4
Lịch phát sóng Today TV 21/6/2020