26/05/2022 - 9:50 PM

Lịch phát sóng Today TV 21/3/2022

Lịch phát sóng Today TV 21/3/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 146
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 57
02:30:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 57
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
03:45:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 52
04:30:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 52
04:45:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 111
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 7
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 45
08:00:00 Tình án vượt thời gian – Tập 16
09:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 153
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 425
10:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 10
11:00:00 CATFISH – BẠN HẸN BÍ ẨN TRÊN MẠNG – Số 13 + Số 14
12:00:00 Tinh võ Trần Chân
13:00:00 Tinh võ Trần Chân
14:00:00 Tinh võ Trần Chân
14:30:00 Just for laugh 2021 – Số 16
15:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 1
16:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 515
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 88
17:00:00 Mùi ngò gai – Tập 4
18:00:00 Today Life (2022) – Số 15 + Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 11
18:30:00 Đặc sản miền sông nước – Số 88
19:00:00 Xuân Hoa Thu Nguyệt – Tập 20
20:00:00 Nàng Wanthong – Tập 3
21:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 146
22:00:00 Tình án vượt thời gian – Tập 17
23:00:00 Today Life (2022) – Số 15
23:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 424
Lịch phát sóng Today TV 21/3/2022