25/09/2023 - 12:39 PM

Lịch phát sóng Today TV 20/9/2023

Lịch phát sóng Today TV 20/9/2023

00:00:00 Bố là tất cả – Tập 45
01:00:00 Sông phố nhà ghe – Tập 3
02:00:00 Mẹ chồng nàng dâu – Số 25
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 117
03:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 68
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 108
04:20:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 30
04:40:00 Mẹ yêu bé – Số 98
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 86
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 9
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 145
08:00:00 Nàng Wanthong – Tập 36
09:00:00 Bố là tất cả – Tập 45
10:00:00 Just for laugh Ver 2023 – Số 5
10:30:00 Thả lưới bắt em – Tập 21
11:00:00 Sông phố nhà ghe – Tập 4
12:00:00 Nghe nói em thích tôi – Tập 1
13:00:00 Giao ước của quỷ – Tập 4
14:00:00 Mẹ chồng nàng dâu – Số 25
14:30:00 Just for laugh Ver 2023 – Số 8
15:00:00 Lại một lần nữa – Tập 6
16:00:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 2
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 113
17:00:00 Bố là tất cả – Tập 46
18:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 593
18:30:00 Thả lưới bắt em – Tập 22
18:45:00 Thả lưới bắt em – Tập 22
19:00:00 Lại một lần nữa – Tập 7
20:00:00 Nghe nói em thích tôi – Tập 2
21:00:00 Giao ước của quỷ – Tập 5
22:00:00 Nàng Wanthong – Tập 37
23:00:00 Mẹ chồng nàng dâu – Số 15
23:30:00 Gõ cửa thăm nhà – Số 15
Lịch phát sóng Today TV 20/9/2023