27/11/2022 - 2:09 AM

Lịch phát sóng Today TV 20/7/2022

Lịch phát sóng Today TV 20/7/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 114
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00 Today Life (2022) – Số 98
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 98
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 3
04:20:00 Today Life (2022) – Số 98
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 91
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 20
07:00:00 Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 50
08:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 71
09:00:00 Trở về hư không – Tập 1
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 10
10:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 96
11:00:00 MTV Flashback – Số 4
12:00:00 Bố là tất cả – Tập 14
13:00:00 Cô dâu 8 tuổi II – Tập 18
14:00:00 Tám là chính – Số 4
14:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 532
15:00:00 Lang điện hạ – Tập 17
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 28
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 98
17:00:00 Trở về hư không – Tập 2
18:00:00 Today Life (2022) – Số 99
18:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 97
18:45:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 97
19:00:00 Lang điện hạ – Tập 18
20:00:00 Bố là tất cả – Tập 15
21:00:00 Cô dâu 8 tuổi II – Tập 19
22:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 72
23:00:00 Today Life (2022) – Số 99
23:30:00 MTV School Fest – Số 3
Lịch phát sóng Today TV 20/7/2022