28/06/2022 - 12:40 PM

Lịch phát sóng Today TV 20/6/2022

Lịch phát sóng Today TV 20/6/2022

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 83
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 242
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 143
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 243
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 108
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 26
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 104
08:00
Thông tin giải trí
Lối rẽ cho tình yêu – Tập 41
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 166
10:00
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 426
10:30
Phim truyền hình
Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 75
11:00
Phim truyền hình
CATFISH – BẠN HẸN BÍ ẨN TRÊN MẠNG – Số 5 + Số 6
12:00
Phim truyền hình
MTV School Fest
14:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2021 – Số 9
15:00
Phim truyền hình
Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 38
16:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 528
16:40
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 119
17:00
Phim truyền hình
Mùi ngò gai – Tập 82
18:00
Phim truyền hình
Today Life (2022) – Số 77
18:30
Phim truyền hình
Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 76
18:45
Thông tin giải trí
Đặc sản miền sông nước – Số 101
19:00
Phim truyền hình
Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 32
20:00
Phim truyền hình
Vô tình nhặt được Tổng tài – Tập 15
21:00
Phim truyền hình
Nữ vương Jhansi – Tập 58
22:00
Phim truyền hình
Lối rẽ cho tình yêu – Tập 42
23:00
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 77
23:30
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 424
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 85

Lịch phát sóng Today TV 20/6/2022