26/05/2022 - 8:21 AM

Lịch phát sóng Today TV 20/6/2020

Lịch phát sóng Today TV 20/6/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 72
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 423
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 83
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 79
04:20:00 Just for laugh 2018 – Số 56
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 96
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 50
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 61
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 58
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 57 + 9h30:Ngẫu hứng âm nhạc – Số 16
10:00:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 55
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 423
11:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 26
12:00:00 Vì sao đưa anh tới – Tập 29
13:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 99
14:00:00 Tôi yêu chợ Việt – Số 203
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 357
15:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 11
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 13
16:30:00 Người vẽ ước mơ – Số 12
17:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 27
18:00:00 Let me in -Tự tin tỏa sáng – Số 9
18:30:00 Gia vị cuộc sống – Số 59
19:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 12
20:00:00 Vì sao đưa anh tới – Tập 30
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 100
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 59
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 13
23:30:00 Hành trình Bolero – Số 13
Lịch phát sóng Today TV 20/6/2020