28/06/2022 - 7:04 PM

Lịch phát sóng Today TV 20/5/2022

Lịch phát sóng Today TV 20/5/2022

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 55
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 102
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 246
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 112
04:30
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 55
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 77
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 31
07:00
Thông tin giải trí
Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 23
08:00
Thông tin giải trí
Lối rẽ cho tình yêu – Tập 10
09:00
Thông tin giải trí
Mùi ngò gai – Tập 55
10:00
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 424
10:30
Phim truyền hình
Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 54
11:00
Phim truyền hình
MTV Hit – Nhạc thịnh hành – Số 36
12:00
Phim truyền hình
Hội bạn cực phẩm – Tập 16
13:00
Phim truyền hình
Nữ vương Jhansi – Tập 31
14:00
Thông tin giải trí
Đặc sản miền sông nước – Số 96
14:30
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 523
15:00
Phim truyền hình
Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 5
16:40
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 93
17:00
Phim truyền hình
Mùi ngò gai – Tập 56
18:00
Phim truyền hình
Today Life (2022) – Số 56
18:30
Phim truyền hình
Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 55
19:00
Phim truyền hình
Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 6
20:00
Phim truyền hình
Hội bạn cực phẩm – Tập 17
21:00
Phim truyền hình
Nữ vương Jhansi – Tập 32
22:00
Phim truyền hình
Lối rẽ cho tình yêu – Tập 11
23:00
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 56
23:25
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 125
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 54

Lịch phát sóng Today TV 20/5/2022