26/05/2022 - 9:27 PM

Lịch phát sóng Today TV 20/3/2022

Lịch phát sóng Today TV 20/3/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 145
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 56
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 51
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 110
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 6
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 44
08:00:00 Tình án vượt thời gian – Tập 15
09:00:00 Mùi ngò gai – Tập 3
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 17
10:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 424
11:00:00 WORLD STAGE – NHẠC HỘI TOÀN CẦU – SỐ 36
12:00:00 Nàng Wanthong – Tập 2
13:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 145
14:00:00 Chương trình ca múa nhạc dân tộc Bông Sen – Số 4
15:00:00 Xuân Hoa Thu Nguyệt – Tập 19
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 30
16:30:00 Mẹ yêu bé – Số 95
17:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 515
17:30:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 5
18:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 424
18:20:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 19
19:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 153 + 19h45: Nói vui mua nhiều ( Số 3)
20:00:00 Tinh võ Trần Chân
22:00:00 Tình án vượt thời gian – Tập 16
23:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 4
Lịch phát sóng Today TV 20/3/2022