23/04/2024 - 8:46 PM

Lịch phát sóng Today TV 20/2/2024

Lịch phát sóng Today TV 20/2/2024

Lịch chiếu
Thứ Ba 20-02-2024 Bản in
01:00
Thông tin giải trí
Sứ mạng song sinh – Tập 15
02:00
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 5
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 80
03:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 79
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 171
04:30
Thông tin giải trí
Ngẫu hứng âm nhạc – Số 12
05:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 615
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 91
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 14
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 196
08:00
Thông tin giải trí
Tình án vượt thời gian -Tập 4
09:00
Thông tin giải trí
Đôi mắt của trái tim – Tập 28
10:00
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2023 – Số 12
10:30
Phim truyền hình
Thả lưới bắt em – Tập 124
11:00
Phim truyền hình
Sứ mạng song sinh – Tập 16
12:00
Phim truyền hình
Cô dâu của thần rắn – Tập 5
13:00
Phim truyền hình
Vệ nữ viên ngọc thần – Tập 48
14:00
Thông tin giải trí
Hỏi bác sĩ chuyên khoa 2024 – Số 8
14:30
Thông tin giải trí

15:00
Phim truyền hình
Lưu ly mỹ nhân sát – Tập 16
16:00
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 23
16:40
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 118
17:00
Phim truyền hình
Đôi mắt của trái tim – Tập 29
18:00
Phim truyền hình
Món ngon quận mình – Số 10
18:30
Phim truyền hình
Thả lưới bắt em – Tập 125
19:00
Phim truyền hình
Lưu ly mỹ nhân sát – Tập 17
20:00
Phim truyền hình
Cô dâu của thần rắn -Tập 6
21:00
Phim truyền hình
Vệ nữ viên ngọc thần – Tập 49
22:00
Phim truyền hình
Tình án vượt thời gian – Tập 5
23:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 615
23:25
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2023 – Số 10
24:00
Thông tin giải trí
Đôi mắt của trái tim – Tập 29

 

Lịch phát sóng Today TV 20/2/2024