27/01/2023 - 5:57 PM

Lịch phát sóng Today TV 20/12/2022

Lịch phát sóng Today TV 20/12/2022

00:00:00 Trở về ngày yêu ấy – Tập 11
01:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 88
02:00:00 Today Life (2022) – Số 205
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 113
03:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 53
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 156
04:20:00 Today Life (2022) – Số 205
04:40:00 Thế giới điện ảnh – Số 554
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 103
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 29
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 97
08:00:00 Tình tội lỗi – Tập 1
09:00:00 Trở về ngày yêu ấy – Tập 11
10:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 554
10:30:00 Thả lưới bắt em phần 1 – Tập 86
11:00:00 RIDICULOUSNESS – CƯỜI CHÚT CHƠI – Số 23 + Số 24
12:00:00 Hoa của quỷ – Tập 12
13:00:00 Xà nữ tái sinh – Tập 39
14:00:00 Hành trình Bolero – Số 5
14:30:00 Hành trình Bolero – Số 5
15:00:00 Tình như mơ đời như mộng – Tập 1
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 20
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 88
17:00:00 Trở về ngày yêu ấy – Tập 12
18:00:00 Today Life (2022) – Số 206
18:30:00 Thả lưới bắt em phần 1 – Tập 87
19:00:00 Tình như mơ đời như mộng – Tập 2
20:00:00 Hoa của quỷ – Tập 13
21:00:00 Xà nữ tái sinh – Tập 40
22:00:00 Tình tội lỗi – Tập 2
23:00:00 Today Life (2022) – Số 206
23:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 554
Lịch phát sóng Today TV 20/12/2022