26/02/2024 - 10:39 PM

Lịch phát sóng Today TV 20/10/2023

Lịch phát sóng Today TV 20/10/2023

00:00:00Bố là tất cả – Tập 71
01:00:00Sông phố nhà ghe – Tập 33
02:00:00Thế giới điện ảnh – Số 596
02:30:00Chuyện nhà mình – Số 91
03:00:00Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 98
04:00:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 138
04:20:00Ngẫu hứng âm nhạc – Số 17
04:40:00Có Youpy không lo chi – Số 26
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 116
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 3
07:00:00Hỏi bác sĩ chuyên khoa 2023 – Số 29
08:00:00Nữ vương Jhansi – Tập 3
09:00:00Bố là tất cả – Tập 71
10:00:00Thế giới điện ảnh – Số 597
10:30:00Thả lưới bắt em – Tập 43
11:00:00Sông phố nhà ghe – Tập 34 + 11h45: Shopee 20.10 (30 phút)
12:00:00Nghe nói em thích tôi – Tập 27
13:00:00Giao ước của quỷ – Tập 26
14:00:00Hỏi bác sĩ chuyên khoa 2023 – Số 30
14:30:00Hỏi bác sĩ chuyên khoa 2023 – Số 30
15:00:00Lại một lần nữa – Tập 32
16:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 28
16:30:00Chuyện nhà mình – Số 95
17:00:00Bố là tất cả – Tập 72
18:00:00Gõ cửa thăm nhà – Số 31
18:30:00Thả lưới bắt em – Tập 44
18:45:00Thả lưới bắt em – Tập 44
19:00:00Lại một lần nữa – Tập 33
20:00:00Nghe nói em thích tôi – Tập 28
21:00:00Giao ước của quỷ – Tập 27
22:00:00Nữ vương Jhansi – Tập 4
23:00:00Mẹ chồng nàng dâu – Số 24
23:30:00Gõ cửa thăm nhà – Số 24

 

Lịch phát sóng Today TV 20/10/2023