28/06/2022 - 1:28 PM

Lịch phát sóng Today TV 2/6/2022

Lịch phát sóng Today TV 2/6/2022

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 244
02:00
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 64
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 111
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 248
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 125
04:30
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 64
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 248
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 90
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 8
07:00
Thông tin giải trí
Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 29
08:00
Thông tin giải trí
Lối rẽ cho tình yêu – Tập 23
09:00
Thông tin giải trí
Mùi ngò gai – Tập 66
10:00
Thông tin giải trí
Đặc sản miền sông nước – Số 98
10:30
Phim truyền hình
Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 63
11:00
Phim truyền hình
K Wave – Nhạc Hàn Quốc – Số 37
12:00
Phim truyền hình
Hội bạn cực phẩm – Tập 27
13:00
Phim truyền hình
Nữ vương Jhansi – Tập 42
14:00
Thông tin giải trí
Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 30
15:00
Phim truyền hình
Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 16
16:40
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 104
17:00
Phim truyền hình
Mùi ngò gai – Tập 67
18:00
Phim truyền hình
Today Life (2022) – Số 65
18:30
Phim truyền hình
Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 64
19:00
Phim truyền hình
Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 17
20:00
Phim truyền hình
Hội bạn cực phẩm – Tập 28
21:00
Phim truyền hình
Nữ vương Jhansi – Tập 43
22:00
Phim truyền hình
Lối rẽ cho tình yêu – Tập 24
23:00
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 65
23:25
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 423
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 67

Lịch phát sóng Today TV 2/6/2022