23/04/2024 - 10:11 PM

Lịch phát sóng Today TV 2/4/2024

Lịch phát sóng Today TV 2/4/2024

Lịch chiếu
Thứ Ba 02-04-2024 Bản in
01:00
Thông tin giải trí
Chị em nhà Đông Các – Tập 25
02:00
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 35
02:30
Thông tin giải trí
Kinh tế tư vấn tiêu dùng và Việt Nam hội nhập – Số 1
03:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 74
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 213
04:30
Thông tin giải trí
Ngẫu hứng âm nhạc – Số 12
05:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 621
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 85
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30
Thông tin giải trí
Kinh tế tư vấn tiêu dùng và Việt Nam hội nhập – Số 1
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 234
08:00
Thông tin giải trí
Tôi là Busaba – Tập 24
09:00
Thông tin giải trí
Độc thân tuổi 30 – Tập 24
10:00
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2023 – Số 18
10:30
Phim truyền hình
Thả lưới bắt em – Tập 154
11:00
Phim truyền hình
Chị em nhà Đông Các – Tập 26
12:00
Phim truyền hình
Ngược dòng thời gian để yêu anh (Phần 2) – Tập 11
13:00
Phim truyền hình
Vệ nữ viên ngọc thần – Tập 78
14:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 621
14:30
Thông tin giải trí
Mẹ chồng nàng dâu – Số 80
15:00
Phim truyền hình
Lưu ly mỹ nhân sát – Tập 52
16:00
Thông tin giải trí
Thông tin kinh tế và nhịp đập thị trường – Số 2
16:40
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 112
17:00
Phim truyền hình
Độc thân tuổi 30 – Tập 25
18:00
Phim truyền hình
Món ngon quận mình – Số 16
18:30
Phim truyền hình
Thả lưới bắt em – Tập 155
19:00
Phim truyền hình
Lưu ly mỹ nhân sát – Tập 53
20:00
Phim truyền hình
Ngược dòng thời gian để yêu anh (Phần 2) – Tập 12
21:00
Phim truyền hình
Vệ nữ viên ngọc thần – Tập 79
22:00
Phim truyền hình
Tôi là Busaba – Tập 25
23:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 621
23:25
Thông tin giải trí
Thông tin kinh tế và nhịp đập thị trường – Số 2
24:00
Thông tin giải trí
Độc thân tuổi 30 – Tập 25

Lịch phát sóng Today TV 2/4/2024