09/02/2023 - 5:17 PM

Lịch phát sóng Today TV 2/1/2023

Lịch phát sóng Today TV 2/1/2023

00:00:00 Hành trình Bolero – Số 13
01:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 101
02:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 92
02:30:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 92
03:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 66
03:45:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 169
04:30:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 169
04:45:00 Just for laugh 2021 – Số 15
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 116
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 6
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 110
08:00:00 Tình tội lỗi – Tập 14
09:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 194
10:00:00 Có Youpy không lo chi – Số 13
10:30:00 Thả lưới bắt em phần 1 – Tập 95
11:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 1
12:00:00 Gặp em ở Manhattan
13:00:00 Gặp em ở Manhattan
14:00:00 Gặp em ở Manhattan
14:30:00 Tám là chính – Số 28
15:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 180
16:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 556
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 99
17:00:00 Trở về ngày yêu ấy – Tập 23
18:00:00 Just for laugh 2021 – Số 10
18:30:00 Thả lưới bắt em phần 1 – Tập 96
19:00:00 Tình như mơ đời như mộng – Tập 13
20:00:00 Hoa của quỷ – Tập 24
21:00:00 Xà nữ tái sinh – Tập 49
22:00:00 Tình tội lỗi – Tập 15
23:00:00 Just for laugh 2021 – Số 11
23:30:00 Tám là chính – Số 28
Lịch phát sóng Today TV 2/1/2023