27/11/2022 - 3:28 AM

Lịch phát sóng Today TV 19/7/2022

Lịch phát sóng Today TV 19/7/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 113
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00 Today Life (2022) – Số 97
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 97
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 2
04:20:00 Today Life (2022) – Số 97
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 90
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 19
07:00:00 Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 49
08:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 70
09:00:00 Mùi ngò gai – Tập 106
10:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 532
10:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 95
11:00:00 RIDICULOUSNESS – CƯỜI CHÚT CHƠI – Số 13 + Số 14
12:00:00 Bố là tất cả – Tập 13
13:00:00 Cô dâu 8 tuổi II – Tập 17
14:00:00 Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 50
14:30:00 Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 50
15:00:00 Lang điện hạ – Tập 16
16:00:00 Ẩm thực đại chiến – Số 11
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 97
17:00:00 Trở về hư không – Tập 1
18:00:00 Today Life (2022) – Số 98
18:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 96
19:00:00 Lang điện hạ – Tập 17
20:00:00 Bố là tất cả – Tập 14
21:00:00 Cô dâu 8 tuổi II – Tập 18
22:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 71
23:00:00 Today Life (2022) – Số 98
23:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 532
Lịch phát sóng Today TV 19/7/2022