28/06/2022 - 12:29 PM

Lịch phát sóng Today TV 19/6/2022

Lịch phát sóng Today TV 19/6/2022

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 82
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 242
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 142
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 243
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 107
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 25
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 103
08:00
Thông tin giải trí
Lối rẽ cho tình yêu – Tập 40
09:00
Thông tin giải trí
Mùi ngò gai – Tập 81
10:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2021 – Số 3
10:30
Phim truyền hình
Tiếp sức hồi sinh – Số 427
11:00
Phim truyền hình
WORLD STAGE – NHẠC HỘI TOÀN CẦU – SỐ 11
12:00
Phim truyền hình
Vô tình nhặt được Tổng tài – Tập 14
13:00
Phim truyền hình
Nữ vương Jhansi – Tập 57
14:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 160
15:00
Phim truyền hình
Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 31
16:40
Thông tin giải trí
Mẹ yêu bé – Số 98
17:00
Phim truyền hình
Thế giới điện ảnh – Số 528
17:30
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2021 – Số 2
18:00
Phim truyền hình
Ẩm thực đại chiến – Số 4
18:30
Phim truyền hình
Just for laugh Ver 2021 – Số 6
19:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa (Số 166) + 19h45: Nói vui mua nhiều ( Số 16)
20:00
Phim truyền hình
Mẹ chồng
22:00
Phim truyền hình
Lối rẽ cho tình yêu – Tập 41
23:00
Thông tin giải trí
Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 2
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 84

Lịch phát sóng Today TV 19/6/2022