26/05/2022 - 7:50 AM

Lịch phát sóng Today TV 19/6/2020

Lịch phát sóng Today TV 19/6/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 71
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 356
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 82
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 78
04:20:00 Just for laugh 2018 – Số 55
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 95
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 49
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 60
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 57
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 40
10:00:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 54
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 100 + Gia vị cuộc sống – Số 58
11:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 25
12:00:00 Vì sao đưa anh tới – Tập 28
13:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 98
14:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 357
14:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 423
15:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 10
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 12
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 22
17:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 26
18:00:00 Muôn mặt cuộc sống ( Làm đẹp) – Số 2 + Today Life
18:30:00 365 ngày để yêu – Tập 101
19:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 11
20:00:00 Vì sao đưa anh tới – Tập 29
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 99
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 58
23:00:00 Today Life
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 39
Lịch phát sóng Today TV 19/6/2020