28/06/2022 - 7:59 PM

Lịch phát sóng Today TV 19/5/2022

Lịch phát sóng Today TV 19/5/2022

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 54
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 101
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 246
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 111
04:30
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 54
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 76
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 30
07:00
Thông tin giải trí
Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 22
08:00
Thông tin giải trí
Lối rẽ cho tình yêu – Tập 9
09:00
Thông tin giải trí
Mùi ngò gai – Tập 54
10:00
Thông tin giải trí
Đặc sản miền sông nước – Số 96
10:30
Phim truyền hình
Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 53
11:00
Phim truyền hình
K Wave – Nhạc Hàn Quốc – Số 35
12:00
Phim truyền hình
Hội bạn cực phẩm – Tập 15
13:00
Phim truyền hình
Nữ vương Jhansi – Tập 30
14:00
Thông tin giải trí
Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 23
15:00
Phim truyền hình
Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 4
16:40
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 92
17:00
Phim truyền hình
Mùi ngò gai – Tập 55
18:00
Phim truyền hình
Today Life (2022) – Số 55
18:30
Phim truyền hình
Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 54
19:00
Phim truyền hình
Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 5
20:00
Phim truyền hình
Hội bạn cực phẩm – Tập 16
21:00
Phim truyền hình
Nữ vương Jhansi – Tập 31
22:00
Phim truyền hình
Lối rẽ cho tình yêu – Tập 10
23:00
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 55
23:25
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 427
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 53

Lịch phát sóng Today TV 19/5/2022