26/05/2022 - 9:46 AM

Lịch phát sóng Today TV 19/3/2022

Lịch phát sóng Today TV 19/3/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 144
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00 Today Life (2022) – Số 14
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 105
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 50
04:30:00 Today Life (2022) – Số 14
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 109
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 5
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 43
08:00:00 Tình án vượt thời gian – Tập 14
09:00:00 Mùi ngò gai – Tập 2
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 16
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 514
11:00:00 MTV Chart Attack – Số 49
12:00:00 Nàng Wanthong – Tập 1
13:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 144
14:00:00 Chương trình ca múa nhạc dân tộc Bông Sen – Số 3
15:00:00 Xuân Hoa Thu Nguyệt – Tập 18
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 29
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 87
17:00:00 Mùi ngò gai – Tập 3
18:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 143
19:00:00 Xuân Hoa Thu Nguyệt – Tập 19
20:00:00 Nàng Wanthong – Tập 2
21:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 145
22:00:00 Tình án vượt thời gian – Tập 15
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 4
Lịch phát sóng Today TV 19/3/2022