07/10/2022 - 11:23 PM

Lịch phát sóng Today TV 18/9/2022

Lịch phát sóng Today TV 18/9/2022

00:00:00 Dốc sương mù – Tập 3
01:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 174
02:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 61
02:30:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 61
03:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 53
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 63
04:20:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 63
04:40:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 423
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 104
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 8
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 4
08:00:00 Sân băng tình yêu – Tập 15
09:00:00 Dốc sương mù – Tập 3
10:00:00 Bí mật 69 – Tập 5
10:30:00 Just for laugh 2021 – Số 5
11:00:00 WORLD STAGE – NHẠC HỘI TOÀN CẦU – SỐ 24
12:00:00 Bố là tất cả – Tập 65
13:00:00 Tám là chính – Số 13 + San sẻ yêu thương – Tập 13
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 173
14:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 173
15:00:00 Thâu tâm họa sư – Tập 20
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 27
16:30:00 Mẹ yêu bé – Số 94
17:00:00 Tám là chính – Số 13 + Just for laugh Ver 2021 – Số 15
18:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 541
18:30:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 5
19:00:00 Những khúc vọng xưa (Số 179) + 19h45: Nói vui mua nhiều ( Số 27)
20:00:00 Ma thổi đèn Vu Hiệp Quan Sơn
21:00:00 Ma thổi đèn Vu Hiệp Quan Sơn
22:00:00 Sân băng tình yêu – Tập 16
23:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 1
Lịch phát sóng Today TV 18/9/2022