27/11/2022 - 3:35 AM

Lịch phát sóng Today TV 18/7/2022

Lịch phát sóng Today TV 18/7/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 112
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 91
02:30:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 91
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
03:45:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 1
04:30:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 1
04:45:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 89
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 18
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 122
08:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 69
09:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 170
10:00:00 Mẹ yêu bé – Số 93
10:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 94
11:00:00 CATFISH – BẠN HẸN BÍ ẨN TRÊN MẠNG – Số 13 + Số 14
12:00:00 Trạch Nữ Trinh Thám Quế Hương
13:00:00 Trạch Nữ Trinh Thám Quế Hương
14:00:00 Trạch Nữ Trinh Thám Quế Hương
14:30:00 Tám là chính – Số 4
15:00:00 Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 49
16:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 532
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 96
17:00:00 Mùi ngò gai – Tập 106
18:00:00 Today Life (2022) – Số 97
18:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 95 + Đặc sản miền sông nước – Số 105
19:00:00 Lang điện hạ – Tập 16
20:00:00 Bố là tất cả – Tập 13
21:00:00 Cô dâu 8 tuổi II – Tập 17
22:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 70
23:00:00 Today Life (2022) – Số 97
23:30:00 Tám là chính – Số 4
Lịch phát sóng Today TV 18/7/2022