28/06/2022 - 8:05 PM

Lịch phát sóng Today TV 18/6/2022

Lịch phát sóng Today TV 18/6/2022

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 76
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 76
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 242
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 141
04:30
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 76
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 243
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 106
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 24
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 102
08:00
Thông tin giải trí
Lối rẽ cho tình yêu – Tập 39
09:00
Thông tin giải trí
Mùi ngò gai – Tập 80
10:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2021 – Số 2
10:30
Phim truyền hình
Thế giới điện ảnh – Số 527
11:00
Phim truyền hình
MTV Chart Attack – Số 62
12:00
Phim truyền hình
Vô tình nhặt được Tổng tài – Tập 13
13:00
Phim truyền hình
Nữ vương Jhansi – Tập 56
14:00
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2021 – Số 12
14:30
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 425
15:00
Phim truyền hình
Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 30
16:40
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 118
17:00
Phim truyền hình
Mùi ngò gai – Tập 81
18:00
Phim truyền hình
Ẩm thực đại chiến – Số 3
18:30
Phim truyền hình
Just for laugh Ver 2021 – Số 5
19:00
Phim truyền hình
Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 31
20:00
Phim truyền hình
Vô tình nhặt được Tổng tài – Tập 14
21:00
Phim truyền hình
Nữ vương Jhansi – Tập 57
22:00
Phim truyền hình
Lối rẽ cho tình yêu – Tập 40
23:00
Thông tin giải trí
Hành trình Bolero – Số 1
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 83

Lịch phát sóng Today TV 18/6/2022