27/05/2022 - 6:57 AM

Lịch phát sóng Today TV 18/6/2020

Lịch phát sóng Today TV 18/6/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 70
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00 360 Làm đẹp Ver 2015 – Số 1
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 81
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 77
04:20:00 Just for laugh 2018 – Số 54
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 94
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 48
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 59
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 56 + 8h45: Cẩm nang làm đẹp – Số 213
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 56 + 9h30:Ngẫu hứng âm nhạc – Số 8
10:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 423
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 99
11:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 24
12:00:00 Vì sao đưa anh tới – Tập 27
13:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 97
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 64
14:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 64
15:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 9
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 11
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 21
17:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 25
18:00:00 Just for laugh 2018 – Số 4 + Today Life
18:30:00 365 ngày để yêu – Tập 100 + Gia vị cuộc sống – Số 58
19:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 10
20:00:00 Vì sao đưa anh tới – Tập 28
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 98
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 57
23:00:00 Today Life
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 38
Lịch phát sóng Today TV 18/6/2020