04/12/2023 - 10:49 PM

Lịch phát sóng Today TV 18/11/2023

Lịch phát sóng Today TV 18/11/2023

00:00:00Giấc mộng đêm hè – Tập 18
01:00:00Duyên định kim tiền – Tập 27
02:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 13
02:30:00Chuyện nhà mình – Số 112
03:00:00Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 127
04:00:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 167
04:20:00Ngẫu hứng âm nhạc – Số 8
04:40:00Thế giới điện ảnh – Số 601
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 97
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 32
07:00:00Hỏi bác sĩ chuyên khoa 2023 – Số 41
08:00:00Nữ vương Jhansi – Tập 32
09:00:00Giấc mộng đêm hè – Tập 18
10:00:00Có Youpy không lo chi – Số 25
10:30:00Thế giới điện ảnh – Số 601
11:00:00Duyên định kim tiền – Tập 28
12:00:00Rừng hoa rực lửa – Tập 15
13:00:00Giao ước của quỷ – Tập 46
14:00:00Gõ cửa thăm nhà – Số 39
14:30:00Ẩm thực đại chiến – Số 7
15:00:00Lại một lần nữa – Tập 57
16:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 17
16:30:00Chuyện nhà mình – Số 76
17:00:00Giấc mộng đêm hè – Tập 19
18:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 235
18:30:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 235
19:00:00Lại một lần nữa – Tập 58
20:00:00Rừng hoa rực lửa – Tập 16
21:00:00Thế giới điện ảnh – Số 602 + Just for laugh Ver 2023 – Số 17
22:00:00Nữ vương Jhansi – Tập 33
23:00:00Hành trình Bolero – Số 14
23:30:00Hành trình Bolero – Số 14

 

Lịch phát sóng Today TV 18/11/2023