27/05/2022 - 7:57 AM

Lịch phát sóng Today TV 17/6/2020

Lịch phát sóng Today TV 17/6/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 69
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00 Just for laugh 2018 – Số 48
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 80
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 76
04:20:00 Just for laugh 2018 – Số 53
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 93
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 47
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 58
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 55
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 39
10:00:00 Hành trình ước mơ xanh – Số 30
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 98 + Gia vị cuộc sống – Số 57
11:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 23
12:00:00 Vì sao đưa anh tới – Tập 26
13:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 96
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 53
14:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 53
15:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 8
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 10
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 20
17:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 24
18:00:00 Muôn mặt cuộc sống ( Sức khỏe) – Số 1 + Today Life
18:30:00 365 ngày để yêu – Tập 99 + Cẩm nang làm đẹp – Số 213
19:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 9
20:00:00 Vì sao đưa anh tới – Tập 27
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 97
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 56
23:00:00 Today Life
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 37
Lịch phát sóng Today TV 17/6/2020